Universitatea de Vară Bucium

Salvgardarea patrimoniului rural prin educație, cu actualizarea meseriei tradiționale de producere a șindrilei

27 iulie - 11 august 2019

Comunicat de presă

În perioada 27 iulie – 11 august 2019, se va desfășura a VIII-a ediţie a „Universităţii de Vară Bucium”- UdV Bucium, organizată de Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie - RPER, în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România - Filiala Alba. Proiectul cultural este cofinanțat din Timbrul Arhitecturii, sesiunea 2019.

În continuarea ediţiilor I-VII, UdV Bucium 2019 oferă cursanţilor un program multidisciplinar de pregătire în domeniul protejării patrimoniului rural, menit să salveze valorile tradiţionale încă existente dar extrem de fragile şi să încurajeze demersurile ce ţin de identificarea, cercetarea, proiectatarea, reabilitarea, reactivarea şi promovarea acestei moşteniri.

Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare a patrimoniului rural in situ ca motor economic de dezvoltare teritorială, de declaraţia ICOMOS “Salvarea spiritului locului” de la Quebec, de Convenţia Europeană a Peisajului de la Florenţa, precum şi de misiunea asociaţiei Fondation du Patrimoine privind salvarea şi valorizarea patrimoniului rural neprotejat şi se poate constitui în model adaptabil pentru orice localitate rurală din ţară.

Inițiativa RPER din edițiile anterioare ale UdV Bucium de a reactiva meseria tradițională de producere a șindrilei specifică Țării Moților este continuată în ediția actuală, cu sprijinul Ordinul Arhitecţilor din România prin cofinanțarea din Timbrul Arhitecturii, sesiunea 2019.

Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a judeţului Alba, la est de Roșia Montană şi se compune din 30 de sate, adunate în văile apelor, răsfirate pe coline şi risipite pe versanţii munţilor Vulcoi, Corabia şi Detunatele. Bucium este atestat documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc locuirea unei populaţii ce practica mineritul aurifer încă din Antichitate.

Programul UdV Bucium 2019 va cuprinde:

Activităţi practice pe teren, activități specifice procesului de producere a șindrilei, relevee de arhitectură, documentații și fotografii aferente proiectului de restaurare a unui monument istoric, proiectului de reabilitare a unor case tradiționale, studiului de peisaj cultural, studiului turistic

Activităţi teoretice/didactice în sala de lucru, prelucrarea, finisarea informațiilor culese, în vederea organizării expoziției de la închiderea oficială a UdV Bucium și a editării lor în „CAIET VI. Patrimoniu rural Bucium”, colocvii şi dezbateri

Ateliere

Atelier de confecționare a şindrilei, sub îndrumarea unui meșter local

Proiect de arhitectură pentru o clădire-atelier de şindrilă

Proiect de reabilitare a 2 case tradiționale, la solicitarea proprietarilor

Proiect de restaurare pentru un monument istoric: Crucea episcopului Andrei Şaguna cu troița

Atelier de proiectare mobilier modern cu valorificarea modelelor tradiționale

Inventarierea caselor acoperite cu placi de azbest/eternit, în vederea propunerii unei strategii de revenire la învelitorile tradiționale

Studiu (prospecţie) de peisaj cultural pentru complexele arheologice din Boteş-Corabia şi Vulcoi

Studiu turistic (identificarea resurselor de patrimoniu cultural şi natural care pot fi valorificate turistic, crearea unor trasee şi a unei reţele de servicii oferite de localnici)

Activităţile didactice vor fi susţinute de specialişti şi cadre universitare, prin conferinţe, dezbateri şi colocvii, pe toată perioada universităţii.

Echipă de coordonare și îndrumători

ing. Ştefana Bianu, Coordonator UdV Bucium, Preşedinte RPER-Fr, dr. Ioana Bogdan-Cătăniciu, Preşedinte RPER-Ro, Cristina Bolog – lect. dr. geogr. Facultatea de Geografie – Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj–Napoca, Codina Dușoiu – conf. dr. arh. Facultatea de Arhitectură de Interior – Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București (FAI-UAUIMB), Mihaela Hărmănescu – lect. dr. arh. Facultatea de Urbanism (FU-UAUIMB), Mihaela Lazăr – asist. univ. dr. arh. Facultatea de Arhitectură de Interior-(FAI-UAUIMB) – coordonator adjunct UdV Bucium, Gabriel Panasiu – lect. dr. arh. Facultatea de Arhitectură (FA-UAUIMB), Iozefina Postăvaru – istoric de artă, cercetător științific la Institutul Național al Patrimoniului, ec. Maria-Andreea Banu, arh. Dragoș-Eugen Băbeanu.

Loc de desfășurare:

Sediul UdV Bucium- Pensiunea Carmen (vis-a-vis de Primăria comunei Bucium)

Deschiderea oficială duminică, 28 iulie 2019, ora 16.00

Festivitatea de închidere sâmbătă, 10 august, 2019, ora 16.00

Organizarea şi realizarea celei de a VIII-a ediţii a UdV Bucium este posibilă datorită:

Co-finanțatorilor:

Ordinul Arhitecţilor din România, prin OAR Filiala Alba

Parteneriatelor şi susţinerii oferite de:

RPER – Franța

Solide

Groupe Renault

Primăria Comunei Bucium

Asociaţia „Baia Domnilor”

Asociaţia „Ovidiu Bîrlea”

Parteneriatelor ştiinţifice oferite de:

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu“ București

Facultatea de Arhitectură a Universității de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu“ București

Facultatea de Arhitectură de Interior a Universității de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu“ București

Facultatea de geografie a Universităţii “ Babeş-Bolyai“ Cluj Napoca

Universitatea Bucureşti, Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii

Institutul Naţional al Patrimoniului

Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu

Asociaţia “Cluj Guided Tours”

Contacte

rper.romania@yahoo.com

www.rper.ro

https://www.facebook.com/asociatia.rper


PosterA4_2019_FINAL_curbe.JPG

PosterA4_2019_FINAL_curbe.JPG