Casa Colda

doua.jpg

Casa Colda: sat Poieni, comuna Bucium, nr. 465, jud. Alba, România
Proprietar: Eugen Colda
Proiect iniţiat de: Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-RoumanieRPER, în cadrul Universităţii de Vară (UdV) Bucium

Construită de un miner aurar din neamul Colda, în 1851, casa are trei încăperi din bârne de lemn, o cămară, târnaţ (pridvor) spre curte şi acoperiş cu învelitoare de şindrilă. În anul 2004, suflarea casei s-a stins, odată cu bătrânii familiei Colda. Aşa a găsit-o RPER în 2011, în timpul prospecţiunilor sale prin Ţara Moţilor. Între 2011 şi 2016, casa a fost reabilitată în cadrul şantierului-şcoală organizat de RPER în cadrul UdV Bucium şi de Muzeul ASTRA, fiind antrenate finanţări private. 2011: UdV Bucium, ediţia I; casa a fost inventariată şi relevată. RPER a încheiat un acord cu proprietarul pentru reabilitarea in situ a casei 2012-2013: după o etapă de conservare şi de diagnosticare, când este descoperită inscripţia de datare (1851), au avut loc acțiunile de reabilitare în tehnici tradiţionale. Toate elementele recuperabile au fost curăţate, tratate şi integrate în poziţia originară. 2013-2015: etapă de repaus, necesară pentru aşezarea şi integrarea elementelor noi în ansamblu, pentru a se putea aplica tencuiala de pământ 2015-2016: în bucătărie şi în baia amenajată în vechea cămară au fost montate instalaţii moderne. Camerele au primit mobilier tradiţional, salvat de la distrugere. 21 mai 2016: sobele au început din nou să duduie, fumul să se strecoare prin şindrilă, apa caldă şi rece să curgă la robinetele din bucătărie şi din baie iar "strujac"-ul din paturile "de tras" să foşneasca sub somnul nostru greu. La 165 de ani, întinerită, Casă Colda din Bucium Poieni şi-a regăsit suflarea şi ne poate spune poveşti cu duhul aurului. 

RP.jpg

Salvarea caselor cu valoare de patrimoniu, părăsite şi ruinate din Bucium şi valorificarea lor culturală şi turistică este parte a scenariului propus de RPER ca motor de dezvoltare socială şi economică a satelor din România. 
1N.jpg

1V.jpg

2N.jpg

2V.jpg

3N.jpg

3V.jpg

4N.jpg

4V.jpg

Înscrieri la Universitatea de vară Bucium
 ediția a VI-a, 2016

Perioada desfășurării: 20 – 30 septembrie 2016
Organizatori: Asociația RPER
Locul desfășurării: comuna BUCIUM, jud. ALBA (lângă ROŞIA MONTANĂ)
Locuri cursanţi: 10 studenţi/absolvenţi/masteranzi/doctoranzi (6 arhitectură, 2 urbanism-peisagistică, 2 ştiințe politice antropologie/sociologie/istorie/geografie)


Acţiuni: studierea, protejarea şi promovarea patrimoniului cultural al comunei Bucium (30 sate şi cătune), în echipe multidisciplinare de cursanţi şi îndrumători (patrimoniu, arhitectură, urbanism şi peisagistică, istoria şi teoria arhitecturii, sociologie, istorie, arheologie, geografie, turism, fotografie)

Activităţi practice şi teoretice: măsurători, desene, interviuri, fotografii, înregistrări aferente releveului de arhitectură, proiectului de restaurare, studiilor de peisaj cultural, sociologic şi de turism, iniţiere în meserii tradiţionale; prelucrarea, finisarea, editarea şi expunerea infomațiilor culese; conferinţe şi dezbateri

Ateliere: Proiect de restaurare Monument istoric : Troiţa episcopului Andrei Şaguna Proiect de reabilitare a casei „Ovidiu Bârlea” în vederea valorizării sale muzeale Studiu de peisaj cultural pentru complexele arheologice din Boteş şi Vulcoi-Corabia şi pentru vechile mine şi şteampuri aurifere de pe Valea Negrilesii Studiu turistic (identificarea resurselor de patrimoniu cultural şi natural care pot fi valorificate turistic, crearea unor trasee şi a unei reţele de servicii oferite de localnici) Turul virtual – iniţiere în tehnica fotografică

Grup direcţie UdV Bucium: Iozefina POSTĂVARU/istoric de artă, Mihaela HĂRMĂNESCU/arhitect, Gabriel PANASIU/arhitect, Veronica GANCEV/arhitect, Cristina BOLOG/geograf Emilian SĂVESCU/fotograf

Cu participarea: Ştefan MĂNCIULESCU/arhitect, Mihai OPREANU/arhitect, Codina DUŞOIU/arhitect, Horia CIUGUDEAN/arheolog, Ioana BOGDAN-CĂTĂNICIU/ arheolog, Damiana OŢOIU/antropolog ||

Responsabil cursanţi şi logistică: Dragoş BĂBEANU/arhitect Coordonator: Ştefana BIANU/

Preşedinte RPER-Franţa Președinte RPER-Romania: dr. Ioana BOGDAN-CĂTĂNICIU

Condiţii de participare: Organizatorii se obligă să asigure logistica activităților practice şi didactice, a cazării la pensiune, transportului cu microbuzul Bucureşti-Sibiu-Bucium, precum şi la demersurile necesare pentru ca participarea la UdV să fie recunoscută ca practică în cazul solicitării studenților. Cursanții se obligă să-şi asigure transportul până la locurile de plecare a microbuzelor, şi să suporte costurile asigurării medicale şi al taxei de înscriere de 500 lei (100 lei la confirmarea admiterii din partea RPER şi 400 lei la începerea UdV). Cursanții sunt rugați să vină cu laptop şi aparat de fotografiat propriu

Programul detaliat va fi anunţat candidaților selectați. Vezi aici raportul UdV 2015: http://rper.ro/panorama_2.php

Publicarea rezultatelor UdV 2016 se va face în Caietul „Repertoriu rural Bucium”, cu menționarea numelui autorilor. Vezi ediţiile anterioare: http://rper.ro/publicatii.php

Contact RPER: Vă rugăm să trimiteţi Fişa de înscriere ataşată acestui anunţ, completată digital, ca şi eventualele întrebări, la toate cele 3 adrese de mai jos:

RPER: rper.romania@yahoo.com

Dragoş BĂBEANU: babeanueugen@yahoo.com

Ştefana BIANU: stefanabianu2002@yahoo.com


Termene:

  • 5 august 2016: transmiterea Fişei de înscriere completate 
  • 10 august 2016: comunicarea listei cursanţilor selecţionaţi 
  • 10-15 august 2016: achitarea primei tranşe a taxei de participare (100 lei) Cont bancar: RO32BTRL04101205R72642XX, deschis la banca Transilvania, agenţia Nerva Traian. Beneficiar:Rencontres du Patrimoine Europe - Roumanie; Cod Unic de înregistrare: 25576069 ; cu specificarea: Taxă înscriere UdV 2016
Descarca Fisa de inscriere de aici.