Universitatea de Vară Bucium,
model de regenerare a patrimoniului cultural rural 
sub înaltul patronaj al Academiei Române

ediţia a VI-a sâmbătă,
22 iulie – duminică 6 August, 2017
Bucium, jud. Alba În perioada 22 iulie – 6 august 2017, Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie - RPER, în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România, organizează a VI-a ediţie a „Universităţii de Vară Bucium”- UdV Bucium, sub înaltul patronaj al Academiei Române.

Continuare a ediţiilor 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2015, UdV Bucium 2017 este un stagiu anual care asigurã cursanţilor, în majoritate arhitecţi, dar şi istorici, istorici de artă, sociologi, politologi, geografi şi antropologi, un program multidisciplinar de pregătire în domeniul cercetării şi protejãrii patrimoniului rural, în contextul decalajului uriaş dintre percepţia şi tratarea arhitecturii vernaculare în România şi cea din tările vest-europene. Iniţiat în 2011, pe fondul unei crize acute de preocupare privind moştenirea culturală, situaţie oglindită în lipsa unei legislaţii specifice şi a unor programe de stimulare fiscală şi financiară pentru prezervarea patrimoniului rural, proiectul îşi propune sensibilizarea societăţii româneşti fată de valorile tradiţionale încă existente dar extrem de fragile şi încurajarea demersurilor ce ţin de identificarea, inventarierea, reabilitarea in situ şi promovarea acestei moşteniri.

Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare a patrimoniului rural in situ ca motor economic de dezvoltare teritorială, de declaraţia ICOMOS, Salvarea spiritului locului, de la Quebec din 4 octombrie 2008, de Convenţia Europeană a Peisajului de la Florenţa, din 20 octombrie 2000, precum şi de misiunea asociaţiei Fondation du Patrimoine privind salvarea şi valorizarea patrimoniului rural neprotejat, şi se poate constitui ca model adaptabil în orice comună din ţară.

Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a judeţului Alba şi se compune din 30 de sate, adunate în văile apelor, răsfirate pe coline şi risipite pe versanţii munţilor Vulcoi-Corabia şi Detunatele. Bucium este atestat documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc locuirea unei populaţii ce practica mineritul aurifer încă din Antichitate.

Poster_2017_WEB.jpg


Programul UdV va cuprinde activităţi practice şi didactice.
Activităţile practice:
 • Proiect de restaurare Monument istoric (Crucea episcopului Andrei Şaguna, cu troiţa)
 • Proiect de reabilitare a casei „Ovidiu Bârlea” în vederea valorizării sale muzeale
 • Atelier de proiectare mobilier în contextul patrimoniului rural.
 • Studiul (prospecţie) de peisaj cultural pentru complexele arheologice din Boteş şi Vulcoi-Corabia
 • Studiu de identificare a resurselor de patrimoniu cultural şi natural care pot fi valorificate turistic, crearea unor trasee şi a unei reţele de servicii oferite de localnici
 • Atelier de iniţiere în tehnica fotografică
Activităţile didactice sunt susţinute de specialişti şi cadre universitare, prin conferinţe, dezbateri şi colocvii, ce au loc zilnic, pe toată perioada universităţii.
Cu ocazia deschiderii oficiale a UdV 2017, duminică, 23 iulie 2017, ora 16:00, ce va avea loc la sediul UdV –
Pensiunea Carmen, vis-a-vis de Primaria comunei Bucium), va fi prezentată misiunea Universităţii de Vară Bucium, va fi distribuit Caietul de prezentare al UdV Bucium, ediţia a VI-a, va fi lansat Caietul IV (Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium) Concursul Casa cea mai dichisită .
Invitaţi sunt : reprezentanţii ai partenerilor de proiect, ai administraţiei locale şi, mai ales, locuitorii comunei Bucium.
La festivitatea de închidere, sâmbătă, 5 august, 2017, ora 16:00, vor avea loc decernarea certificatelor de participare cursanţilor şi formularea concluziilor celor şase ediţii ale UdV Bucium. Vor fi decernate premiile şi “ ”
Organizarea şi realizarea celei de a şasea ediţii a UdV este posibilă datorită: Co-finantatorilor:
 • Ordinul Arhitecţilor din România
 • Administraţia Fondului Cultural Naţional
 • Parteneriatelor şi susţinerii oferite de:
 • Ambasada Franţei în România
 • Institutul Francez din România
 • RPER – Franţa
 • Parteneriatelor logistice oferite de:
 • Primăria Comunei Bucium
 • Ordinul Arhitecţilor din România, Alba
 • Groupe Renault
 • Solide
 • Asociaţia „Baia Domnilor”
 • Imago-Factory
 • Parteneriatelor ştiinţifice oferite de:
 • Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureș ti
 • Facultatea de Arhitectură
 • Facultatea de Urbanism
 • Facultatea de geografie a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj Napoca
 • Facultatea de ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti
 • Institutul Naţional al Patrimoniului – INP
 • Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu
 • Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca
 • ICOMOS Internaţional
 • Parteneriatelor media oferite de:
 • S.C. Igloo Media SRL, editor al revistei Igloo
 • Uniunea Arhitecţilor din România, editor al revistei Arhitectura
 • Fundaţia Arhitext Design, editor al revistei Arhitext
 • Radio France Internationale România. France Médias Monde
Contacte
 • Ştefana BIANU, Coordonator UdV Bucium, Preşedinte RPER-Fr, tel: 0754 716 433
 • Iozefina POSTAVARU, Consultant ştiinţific, din partea INP, tel: 0743 646 462
 • dr. Ioana BOGDAN CATANICIU, Preşedinte RPER-Ro, tel: 0745 334 750
 • tel. pensiune între 22iulie – 6august: 0766352401, 0743150889, 0743524807
Adrese RPER
Intrarea dr. Bobeică, nr.4, ap.1, cod poştal 024025, sector 2, Bucureşti, România
tel. : 021 322 81 15, rper.romania@yahoo.com, www.rper.ro
Casa Colda: sat Poieni, comuna Bucium, nr. 465, jud. Alba, România 
Proprietar: Eugen Colda
Proiect iniţiat de: Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-RoumanieRPER, în cadrul Universităţii de Vară (UdV) Bucium

Construită de un miner aurar din neamul Colda, în 1851, casa are trei încăperi din bârne de lemn, o cămară, târnaţ (pridvor) spre curte şi acoperiş cu învelitoare de şindrilă. În anul 2004, suflarea casei s-a stins, odată cu bătrânii familiei Colda. Aşa a găsit-o RPER în 2011, în timpul prospecţiunilor sale prin Ţara Moţilor. Între 2011 şi 2016, casa a fost reabilitată în cadrul şantierului-şcoală organizat de RPER în cadrul UdV Bucium şi de Muzeul ASTRA, fiind antrenate finanţări private. 2011: UdV Bucium, ediţia I; casa a fost inventariată şi relevată. RPER a încheiat un acord cu proprietarul pentru reabilitarea in situ a casei 2012-2013: după o etapă de conservare şi de diagnosticare, când este descoperită inscripţia de datare (1851), au avut loc acțiunile de reabilitare în tehnici tradiţionale. Toate elementele recuperabile au fost curăţate, tratate şi integrate în poziţia originară. 2013-2015: etapă de repaus, necesară pentru aşezarea şi integrarea elementelor noi în ansamblu, pentru a se putea aplica tencuiala de pământ 2015-2016: în bucătărie şi în baia amenajată în vechea cămară au fost montate instalaţii moderne. Camerele au primit mobilier tradiţional, salvat de la distrugere. 21 mai 2016: sobele au început din nou să duduie, fumul să se strecoare prin şindrilă, apa caldă şi rece să curgă la robinetele din bucătărie şi din baie iar "strujac"-ul din paturile "de tras" să foşneasca sub somnul nostru greu. La 165 de ani, întinerită, Casă Colda din Bucium Poieni şi-a regăsit suflarea şi ne poate spune poveşti cu duhul aurului. 

Salvarea caselor cu valoare de patrimoniu, părăsite şi ruinate din Bucium şi valorificarea lor culturală şi turistică este parte a scenariului propus de RPER ca motor de dezvoltare socială şi economică a satelor din România.