RPER a fost creat sub semnul urgenţei: sub ameninţarea iminentǎ de distrugere a unor valori inestimabile, urgenţa necesitǎţii unor decizii responsabile, urgenţa nevoii de acţiune pentru salvarea patrimoniului românesc – parte a patrimoniului european.

RPER militeazǎ pentru prioritatea absolutǎ a patrimoniului material si imaterial, purtǎtor de valori durabile, pentru dreptul comunitǎţilor umane de a-şi pǎstra identitatea culturalǎ şi existenţa însǎşi faţǎ de ameninţările unei lumi în plinǎ transformare.

Asociaţia RPER – Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie, înfiinţatǎ la Paris în aprilie 2008 este o organizaţie non-profit de tip « legea 1901 ». RPER a creat o filialǎ în România, este membrǎ ICOMOS si AJP-l’Association des Journalistes du Partimoine, Franta, şi lucreazǎ în strânsǎ colaborare cu asociaţii din Franţa, Belgia şi România.


Obiectivele rper:

1. Promovarea unei strategii de proteţie şi de punere în valoare a patrimioniului cultural şi natural românesc ca parte a patrimoniului european.
2. Determinarea şi salvgardarea de pe teritoriul României a obiectivelor de patrimoniu înscrise sau nu pe lista oficială a Ministerului Culturii, ameninţate de pericole naturale, de neglijenţa administrativă sau de efectele negative ale activităţii umane.

3. Evidenţierea legăturii dintre patrimoniul european şi cel românesc prin compararea legislaţiei specifice; prin puterea exemplului pozitiv, de urmat, al ţărilor cu o bogată experienţă în domeniu printr-un efort continuu pozitiv, de urmat, al ţărilor cu o bogată experienţă în domeniu; printr-un efort continuu de obţinere a încadrării necesare unei integrări dinamice şi a unei aduceri la nivel european.

4. Sprijinirea comunităţilor, a grupurilor sociale şi a indivizilor în spiritul respectului faţă de tradiţii şi ecologie, al păstrării identităţii culturale; studierea şi propunerea unor căi de  dezvoltare durabilă şi respectuoasă faţă de mediu în zonele defavorizate unde, din lipsă de mijloace, valorile patrimoniale sunt ameninţate.

5. Crearea unui program la nivel naţional de formare de specialişti în domeniul patrimoniului, în colaborare cu instituţiile statului şi cu alte organisme locale sau europene. Acest program va fi pregătit şi acompaniat de o serie de stagii şi şcoli de vară cu o largă acoperire tematică şi geografică.

6. Stabilirea unei sinergii între personalităţi, asociaţii, organisme publice şi private locale, europene şi internaţionale pentru realizarea proiectelor privind cunoaşterea, conservarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural român şi european.

7. Organizarea periodică a Simpozionului “Patrimoniul românesc- Patrimoniu european”.


membrii de onoare


prof. dr. Mihai BUCULEI

sculptor, profesor la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti

prof. dr. Ştefan CALTEA

artist plastic, profesor la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti

prof. dr. Ionel HAIDUC

chimist, preşedinte al Academiei Române, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, profesor la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

prof. dr. Alexandru HERLEA

profesor la Universitatea Belfort-Montbelliard, Mare Ofiţer al Ordinului Naţional "Serviciul credincios" pentru servicii deosebite aduse în politica externă a României

Teodor Maries, preşedinte al Asociaţiei “21 decembrie 1989”

dr. Mircea MIHĂEŞ

eseist şi critic literar, vicepreşedinte al Institutului Cultural Român

Dan C. MIHǍILESCU

scriitor şi critic literar, jurnalist, realizator TV

prof. dr. Vintilǎ MIHǍILESCU

antropolog, director al Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti, profesor la Universitatea Bucureşti

Liviu MIHAIU

jurnalist, membru fondator al revistei Academia Caţavencu

Mihai OROVEANU

critic de artă, directorul Muzeului de Artă Contemporană din Bucureşti

Magdalena E. PREDETEANU

Fondator al Romanian Heritige, USA

Indrei RAŢIU

vicepreşednte al Fundaţiei Raţiu şi coordonator al Centrului Raţiu pentru Democraţie

Michel SCHULMAN

jurnalist, preşedintele AJP – l’Association des Journalists du Patrimoine, Franţa

Casa Colda: sat Poieni, comuna Bucium, nr. 465, jud. Alba, România 
Proprietar: Eugen Colda
Proiect iniţiat de: Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-RoumanieRPER, în cadrul Universităţii de Vară (UdV) Bucium

Construită de un miner aurar din neamul Colda, în 1851, casa are trei încăperi din bârne de lemn, o cămară, târnaţ (pridvor) spre curte şi acoperiş cu învelitoare de şindrilă. În anul 2004, suflarea casei s-a stins, odată cu bătrânii familiei Colda. Aşa a găsit-o RPER în 2011, în timpul prospecţiunilor sale prin Ţara Moţilor. Între 2011 şi 2016, casa a fost reabilitată în cadrul şantierului-şcoală organizat de RPER în cadrul UdV Bucium şi de Muzeul ASTRA, fiind antrenate finanţări private. 2011: UdV Bucium, ediţia I; casa a fost inventariată şi relevată. RPER a încheiat un acord cu proprietarul pentru reabilitarea in situ a casei 2012-2013: după o etapă de conservare şi de diagnosticare, când este descoperită inscripţia de datare (1851), au avut loc acțiunile de reabilitare în tehnici tradiţionale. Toate elementele recuperabile au fost curăţate, tratate şi integrate în poziţia originară. 2013-2015: etapă de repaus, necesară pentru aşezarea şi integrarea elementelor noi în ansamblu, pentru a se putea aplica tencuiala de pământ 2015-2016: în bucătărie şi în baia amenajată în vechea cămară au fost montate instalaţii moderne. Camerele au primit mobilier tradiţional, salvat de la distrugere. 21 mai 2016: sobele au început din nou să duduie, fumul să se strecoare prin şindrilă, apa caldă şi rece să curgă la robinetele din bucătărie şi din baie iar "strujac"-ul din paturile "de tras" să foşneasca sub somnul nostru greu. La 165 de ani, întinerită, Casă Colda din Bucium Poieni şi-a regăsit suflarea şi ne poate spune poveşti cu duhul aurului. 

Salvarea caselor cu valoare de patrimoniu, părăsite şi ruinate din Bucium şi valorificarea lor culturală şi turistică este parte a scenariului propus de RPER ca motor de dezvoltare socială şi economică a satelor din România.