Comunicat de presă


Duminică, 29 iulie, s-a încheiat cea de-a doua ediție a Universității de Vară de restaurare de monumente și situri sub înaltul patronaj al Academiei Române – Restaurare Școala Veche și Patrimoniu Rural Bucium.

În cadrul festivității de închidere, organizată sâmbătă, 28 iulie, în cadrul Primăriei, la care au participat alături de organizatori și cursanți, reprezentanți ai OAR Alba, Primăriei Bucium și membri ai comunității locale, au fost desemnați câștigătorii concursului Casa cea mai dichisită, cei 16 cursanți ai UdV au primit certificatele de atestare, s-au trasat principalele realizări ale ediției, s-a cântat și dansat pe muzică tradițională buciumană și s-au pregătit punctele de urmat pentru anul viitor.

Concursul Casa cea mai dichisită a vizat implicarea comunității locale în păstrarea și promovarea valorilor patrimoniale locale. Preselectarea participanților a fost realizată în timpul deplasărilor pe teren și a ținut cont de vechimea casei, numărul și calitatea decorațiilor interioare, elemente tradiționale și obiecte de uz casnic existente și continuitatea locuirii în spațiile respective. Locul I a fost acordat casei Petrea Ghichii (azi Guran Viorica), din Bucium sat, nr. 164, locul II a fost câștigat de  casa David Eugenia, din Valea Șesii, nr. 933, iar cel de-al treilea a fost ocupat de casa Cornelia Lup, din satul Lupulești, nr. 450.

Cursanții au realizat multiple vizite pe teren, ce au avut ca scop cunoașterea teritoriului comunei Bucium, înțelegerea specificului local și a relațiilor de vecinătate, identificarea zonei de studiu și întocmirea de studii de inventariere și patologie, prospecție, repertoriere și relevee. În urma acestei activități, inventarul început anul trecut a fost completat cu încă 10 construcții, gospodării și anexe și 7 elemente de hotar; a fost realizată prospecție și repertoriere pentru 11 case de locuit și o cruce. De asemenea, au fost completate datele pentru Biserica de la Muntari.

Procesul de documentare a implicat cercetarea datelor în cadrul Arhivelor Serviciului Județean Alba al Arhivelor Naționale, Arhivei Primăriei Bucium, Registrului Agricol, Serviciului de sistematizare și Arhivei Parohiale Cerbu.

Studiul practic a fost completat de o serie de prezentări tematice susținute de cadre didactice și parteneri implicați în proiect.

În ceea ce privește demersurile de restaurare, dincolo de pregătirile șantierului pentru Școala Veche, cu privire la care cursanții erau deja familiarizați, au fost inițiate lucrări privind restaurarea Casei Colda, aceasta urmând a constitui un model de restaurare in situ de casă tradițională, specifică acestei zone. Prezentarea metodologiei de lucru pentru această construcție a constituit un mare plus pentru cursanți, care au fost inițiați astfel și în specificul lucrului practic cu acest tip de patrimoniu.

Un rezultat important al Universității a fost întocmirea documentațiilor necesare clasării tuturor troițelor, crucilor și monumentelor comemorative.

Per ansamblu, ediția din acest an s-a concentrat asupra aprofundării studiului inițiat în 2011 și completarea datelor existente, urmărindu-se o dezvoltare mai ales calitativă a repertoriului. S-a revenit asupra satelor deja repertoriate (84 de obiecte din 14 sate) și au fost realizate relevee în completarea celor deja existente (10 obiecte pentru care au fost realizate relevee). De asemenea, s-a extins studiul la nivelul altor două sate din comună, Anghelești și Stânișoara.

În prezent, se lucrează la sintetizarea informațiilor și pregătirea materialului pentru cel de-al doilea caiet RPERTORIU PATRIMONIU RURAL BUCIUM, de publicat, în 2013.

Primul caiet a fost lansat în cadrul festivității de deschidere a UdV, lucrarea având la bază rezultatele primei ediții a UdV, organizată în anul 2011, când au fost repertoriate 84 de obiecte de arhitectură  vernaculară - fotografii, analize și caracteristici morfologice-constructive, localizare GPS, pentru 10 dintre acestea fiind întocmite și relevee.

Șantierul pentru restaurarea Casei Colda începe în luna august, 2012 și va fi finanțat din donații private RPER. Pentru Școala Veche, se lucrează în parteneriat cu Primăria Bucium, ASTRA, OAR și UAR pentru obținerea de fonduri nerambursabile.

Realizarea celei de-a doua ediții a UdV a fost posibilă datorită susținerii din partea partenerilor: Ambasada Franței în România, Institutul Cultural Român – ICR, Ordinul Arhitecților din România - OAR Alba, Uniunea Arhitecților din România – UAR, Primăria Comunei Bucium, Institutul Național de Patrimoniu, Universitatea Lucian Blaga - Facultatea de Patrimoniu, Sibiu, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu – UAUIM, Bucuresti, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Facultatea de Arhitectură G.M.Cantacuzino, Iași, Facultatea de Arhitectură și Urbanism a Universității Tehnice, Cluj – Napoca, Complexul Național Muzeal ASTRA, ICOMOS Internațional, Asociația Rhabillage, Asociația Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie – RPER-Franța

contact

Loredana Brumă, Director PR

0721 451 460

Casa Colda: sat Poieni, comuna Bucium, nr. 465, jud. Alba, România 
Proprietar: Eugen Colda
Proiect iniţiat de: Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-RoumanieRPER, în cadrul Universităţii de Vară (UdV) Bucium

Construită de un miner aurar din neamul Colda, în 1851, casa are trei încăperi din bârne de lemn, o cămară, târnaţ (pridvor) spre curte şi acoperiş cu învelitoare de şindrilă. În anul 2004, suflarea casei s-a stins, odată cu bătrânii familiei Colda. Aşa a găsit-o RPER în 2011, în timpul prospecţiunilor sale prin Ţara Moţilor. Între 2011 şi 2016, casa a fost reabilitată în cadrul şantierului-şcoală organizat de RPER în cadrul UdV Bucium şi de Muzeul ASTRA, fiind antrenate finanţări private. 2011: UdV Bucium, ediţia I; casa a fost inventariată şi relevată. RPER a încheiat un acord cu proprietarul pentru reabilitarea in situ a casei 2012-2013: după o etapă de conservare şi de diagnosticare, când este descoperită inscripţia de datare (1851), au avut loc acțiunile de reabilitare în tehnici tradiţionale. Toate elementele recuperabile au fost curăţate, tratate şi integrate în poziţia originară. 2013-2015: etapă de repaus, necesară pentru aşezarea şi integrarea elementelor noi în ansamblu, pentru a se putea aplica tencuiala de pământ 2015-2016: în bucătărie şi în baia amenajată în vechea cămară au fost montate instalaţii moderne. Camerele au primit mobilier tradiţional, salvat de la distrugere. 21 mai 2016: sobele au început din nou să duduie, fumul să se strecoare prin şindrilă, apa caldă şi rece să curgă la robinetele din bucătărie şi din baie iar "strujac"-ul din paturile "de tras" să foşneasca sub somnul nostru greu. La 165 de ani, întinerită, Casă Colda din Bucium Poieni şi-a regăsit suflarea şi ne poate spune poveşti cu duhul aurului. 

Salvarea caselor cu valoare de patrimoniu, părăsite şi ruinate din Bucium şi valorificarea lor culturală şi turistică este parte a scenariului propus de RPER ca motor de dezvoltare socială şi economică a satelor din România.