RAPORT DE ACTIVITATE

UNIVERSITATEA DE VARĂ DE RESTAURARE DE MONUMENTE ŞI SITURI

«Restaurare Şcoala Veche şi Repertoriu Rural Bucium », 17-27 iulie 2011


Prima ediţie a UdV « Restaurare Şcoala Veche şi Repertoriu Rural Bucium » s-a derulat în perioada 17-27 iulie 2011 şi a regrupat 12 studenţi de la facultăţi de arhitectură din ţară şi 10 profesori şi cercetători în domeniul restaurării şi conservării patrimoniului

OBIECTIVE

Obiectivele urmărite de proiectul UdV « Şcoala Veche şi Repertoriu Rural Bucium » au fost următoarele :

Formarea studenţilor arhitecţi în domeniul identificării, valorificării şi restaurării patrimoniului material din mediul rural.

Pregătirea studenţilor participanţi la Universitatea de Vară, în domeniul pregătirii unui şantier de restaurare şi al tehnicilor tradiţionale de restaurare si valorificarea patrimoniului in spiritul european, prin activităţi practice şi didactice, susţinute de către specialişti în domeniu.

Pregătirea participanţilor în identificarea şi valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu rural, cu inventarierea fotografică, analiza de caracteristici morfologice-constructive şi releveele aferente arhitecturii vernaculare şi istorice din Comuna Bucium.

Sensibilizarea administraţiei şi populaţiei rurale în privinţa conservării şi restaurării obiectivelor de patrimoniu, prin crearea de repere locale în conceptul european.

Modificarea percepţiei populaţiei şi a autorităţilor locale cu privire la conservarea şi valorificarea patrimoniului rural în spiritul locului (în filosofia declaraţiei ICOMOS, Quebec, 2008), în vederea stimulării potenţialului cultural, social şi economic la zonei.

ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE

Universitătea de Vară a cuprins activităţi practice jurnaliere de pregătire a şantierului de restaurare a şcolii vechi din Bucium, de inventariere a patrimoniului local al comunei Bucium, precum şi cursuri teoretice în domeniul patrimoniului şi al restaurării.

Pe parcursul UdV au fost realizate următoarele activităţi specifice:

Inventarierea (relevee, fotgrafiere, analiza de caracteristici morfologice-constructive şi elemente de problematică / conservare / utilizare etc)  a 12 obiecte de arhitectură vernaculară şi istorică din zonă, în vederea editării ulterioare a “Caietului Repertoriu Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium”.

S-a început completarea Fişelor Analitice FAI-M (conform ordinului 2260 din 18 aprilie 2008), pentru obiectele de patrimoniu care vor intra în lista de cereri de clasare (vezi model ataşat).

S-a realizat identificarea a 70 de obiecte de patrimoniu rulal profan (case, şure, ateliere de fierărie, mori de apă, cuptoare de pâine) şi 10 obiecte de patrimoniu sacru (biserici şi troiţe), fotografiere lor fisata, care vor fi un capitol al “Caietului Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium”, şi care vor fi analizate în următoarele ediţii ale UdV Bucium ca şi cele 12 obiecte mentionate mai sus.

S-au luat datele GPS a 80 obiecte de patrimoniu repertoriate în această primă ediţie, din cele 30 de sate ale comunei Bucium, şi se vor amplasa pe harta georeferenţate, care va fi comparată cu singurele schiţe cadastrale existente datate din 1900.

Totodată, au fost organizate 10 conferinţe şi dezbateri teoretice susţinute de specialişti şi universitari din domeniul restaurării şi patrimoniului (vezi informaţii detaliate, titluri de conferinţe şi numele conferenţiarilor în Caietul de prezentare UdV Bucium anexat)

Au fost avut loc zilnic dezbareri în colaborare cu Primăria, prin reprezentanta Primăriei în comitetul de organizare, cu reprezentanţi ai comunităţii locale (profesorii de istorie domnii Jura si Dumitras), cu localnici proprietari ai obiectelor de patrimoniu, şi la deschiderea şi închiderea oficială a UdV Bucium cu invitaţi din partea UAR ( dl dipl arhitect Fleschin Stelian) şi partea autorităţilor judeţene (d-na

Arhitect şef Eugenia Marginean). Prin intermediul reprezentantului primăriei din cadrul comitetului de organizare, am reuşit unele contacte cu proprietarii prezenţi (există şi proprietari care nu locuiesc permanent în comună, sau care sunt plecaţi la lucru în alte oraşe sau în străinătate). Reactiile celor cu care am comunicat au fost extrem de positive şi faptul ca ne-am interesat de casele, obiectele de mobilier tradiţionale şi de activităţile lor cotidiene i-au facut sa înţeleagă şi să aprecieze conceptul prezentat de UdV Bucium.

Vizitarea celor 30 de sate în vederea stabilirii acestui prim repertoriu, a avut loc cu microbus (Km parcurşi local: 1300km – Bucuresti-Bucium si retur) in zonele acesibile si pe jos in zonele de munte cu carari/poteci.


IMPACT MEDIA

Proiectul a beneficiat de acoperirea mediatică a posturilor de Radio România Internaţional şi România Culturală, a televiziunii TVRM şi diverse ziare printre care Adevărul, Historia, Informaţia de Alba etc.

http://www.adevarul.ro/locale/alba_iulia/Universitate-monumentelor-Bucium-Muntii-Apuseni_0_518948174.html

http://www.historia.ro/exclusiv_web/stiati/articol/universitatea-vara-bucium-deschis-portile

http://www.patrimoniu-rper.com/universitatea-de-vara-qrestaurare-scoala-veche-buciumq.html

http://www.informatiadealba.ro/2011/07/15/universitatea-de-vara-de-restaurare-de-la-bucium-editia-i/

CONCLUZII

Repertoriul patrimoniului rural Bucium poate servi ca prim document în cadrul unui proiect amplu, de restaurare a unor obiecte de patrimoniu inventariate şi de restaurare a Şcolii Vechi ca Centru multidisciplinar (Sală conferinţe, întruniri şi Muzeu, Ateliere-şcoală de: ţesătorie tradiţională, restaurare mobilier tradiţional, deprinderea instrumentelor locale-tulnicelor etc.), Centru de studii arheologie şi arhitectură montană, şi  spaţii de cazare, în vederea solicitării în partenariat cu Primaria Bucium, de finanţare de la Uniunea Europeană. Adiacent restaurărilor propuse se pot atrage investori în domeniul skiului de fond extrem de adaptabil în clima şi peisajul comunei Bucium.

Proiectul va continua în 2011 şi 2012 prin publicarea repertoriului patrimoniului rural Bucium şi ediţia a II a UdV. În pararel se preconizează promovarea proiectului ca model pentru alte zone rurale din România şi obţinerea de fonduri pentru restaurarea Şcolii şi a obiectelor de patrimoniu selectate.

Bucureşti, 20.09.2011


Ştefana Bianu,

Coordonator UdV Bucium

Preşedinte RPER-Fr


Mihai Opreanu,

Director UdV Bucium

Vicepreşedinte RPER – Ro


Ioana Bogdan Cataniciu,

Preşedinte RPER-RO

Casa Colda: sat Poieni, comuna Bucium, nr. 465, jud. Alba, România 
Proprietar: Eugen Colda
Proiect iniţiat de: Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-RoumanieRPER, în cadrul Universităţii de Vară (UdV) Bucium

Construită de un miner aurar din neamul Colda, în 1851, casa are trei încăperi din bârne de lemn, o cămară, târnaţ (pridvor) spre curte şi acoperiş cu învelitoare de şindrilă. În anul 2004, suflarea casei s-a stins, odată cu bătrânii familiei Colda. Aşa a găsit-o RPER în 2011, în timpul prospecţiunilor sale prin Ţara Moţilor. Între 2011 şi 2016, casa a fost reabilitată în cadrul şantierului-şcoală organizat de RPER în cadrul UdV Bucium şi de Muzeul ASTRA, fiind antrenate finanţări private. 2011: UdV Bucium, ediţia I; casa a fost inventariată şi relevată. RPER a încheiat un acord cu proprietarul pentru reabilitarea in situ a casei 2012-2013: după o etapă de conservare şi de diagnosticare, când este descoperită inscripţia de datare (1851), au avut loc acțiunile de reabilitare în tehnici tradiţionale. Toate elementele recuperabile au fost curăţate, tratate şi integrate în poziţia originară. 2013-2015: etapă de repaus, necesară pentru aşezarea şi integrarea elementelor noi în ansamblu, pentru a se putea aplica tencuiala de pământ 2015-2016: în bucătărie şi în baia amenajată în vechea cămară au fost montate instalaţii moderne. Camerele au primit mobilier tradiţional, salvat de la distrugere. 21 mai 2016: sobele au început din nou să duduie, fumul să se strecoare prin şindrilă, apa caldă şi rece să curgă la robinetele din bucătărie şi din baie iar "strujac"-ul din paturile "de tras" să foşneasca sub somnul nostru greu. La 165 de ani, întinerită, Casă Colda din Bucium Poieni şi-a regăsit suflarea şi ne poate spune poveşti cu duhul aurului. 

Salvarea caselor cu valoare de patrimoniu, părăsite şi ruinate din Bucium şi valorificarea lor culturală şi turistică este parte a scenariului propus de RPER ca motor de dezvoltare socială şi economică a satelor din România.