Înscrieri   la   Universitatea   de   Vară   Bucium
 ediția a VI-a, 2017

11.jpg

Perioada desfășurării: sâmbătă, 22 iulie - duminică, 6 august 2017
Organizatori: Asociația RPER, în parteneriat cu OAR Alba și cu sprijinul financiar al AFCN 
Locul desfășurării: comuna BUCIUM, jud. Alba (lângă ROȘIA MONTANĂ)
Locuri cursanţi: 10-12 (4-5 arhitectură,  3 urbanism-peisagistică - de preferință anii III-VI, masteranzi sau doctoranzi, 1 științe politice antropologie/sociologie și 2-3 geografie)                       
Scopul: studierea, protejarea şi promovarea patrimoniului  cultural al comunei Bucium (30 sate și cătune), în echipe multidisciplinare de cursanţi şi îndrumători 
Activităţi practice: de teren, relevee de arhitectură și fotografii aferente proiectului de restaurare  a unui monument istoric și proiectului de reabilitare a unei case tradiționale, studiu de peisaj cultural, studiu turistic 
Activităţi teoretice/didactice: în sala de lucru, prelucrarea, finisarea informațiilor culese, în vederea organizării expoziției de la închiderea oficială a UdV Bucium și a editării lor în „CAIET V. Patrimoniu rural Bucium”,  conferinţe şi dezbateri 
Ateliere:
 •   Proiect de restaurare Monument istoric: Troiţa episcopului Andrei Şaguna din satul Izbita
 •   Proiect de reabilitare a casei „Ovidiu Bârlea” în vederea  valorizării sale muzeale 
 •   Studiu de peisaj cultural minier pentru situl arheologic Boteș-Corabia şi pentru Valea Negrilesii
 •   Studiu turistic (promovarea valorilor identificate în cadrul celor 6 ediţii ale UdV Bucium, prin iniţierea unor trasee şi a unei reţele de servicii turistice oferite de localnici)
 •   Inițiere în tehnica fotografiei panoramice 360° și a turului virtual                  

Îndrumători UdV Bucium 2017:
 • Iozefina Postăvaru - istoric de artă, cercetător științific Institutul Național al Patrimoniului
 • Gabriel Panasiu - lect. dr. arh. Facultatea de Arhitectură - Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București (FA-UAUIMB)
 • Codina Dușoiu - conf. dr. arh. FA-UAUIMB  
 • Mihaela Lazar - asist. univ. dr. arh. Facultatea de Arhitectură de Interior-UAUIMB   
 • Veronica Gancev - arh., RPER
 • Mihaela Hărmănescu - lect. dr. arh. Facultatea de Urbanism-UAUIMB
 • Iulia Floroiu - asist. univ. drd. arh. urb. peisag.  FU-UAUIMB
 • Andrada Eftime - asist. univ. drd. arh. urb. peisag. FU-UAUIMB
 • Cristina Bolog - lect. dr. geogr. Facultatea de Geografie - Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Emilian Săvescu - fotograf 
 • Specialiști în conservare-restaurare ai Complexului Muzeal „ASTRA” Sibiu                        
Printre invitații ce vor susține conferințe: 
 • Ştefan Măncuilescu - prof. arh. „Ecole de Chaillot”,  arhitect-șef Monumente Istorice în Franța 
 • Horia Ciugudean - conf. dr. arhg., membru al Institutului German de Arheologie
 • Ioana Bogdan-Cătăniciu - dr. arhg., cercetător științific I
 • Damiana Oțoiu - lect. dr. Facultatea de Științe Politice, Universitatea București
 • Specialiști și experți în domeniul Patrimoniului Cultural
Responsabil cursanţi şi logistică: arh. Dragoş Băbeanu
Responsabil financiar: economist Maria Banu
Coordonator: ing. Ștefana Bianu, președinte RPER-Franța
Președinte RPER-Romania: dr. Ioana Bogdan-Cătăniciu  
Condiţii de participare : Organizatorii se obligă să asigure logistica activităților practice și didactice, a  cazării la pensiune, transportului cu microbuzul Bucureşti-Bucium-București, precum și la demersurile necesare pentru ca participarea la UdV să fie recunoscută ca practică în cazul solicitării cursanților.
Cursanții se obligă să-şi asigure transportul până la locurile de plecare a microbuzelor şi să suporte   costurile asigurării medicale și al taxei de înscriere de 400 lei (100 lei la confirmarea admiterii din partea RPER și 300 lei la începerea UdV).
Cursanții sunt rugați să vină cu laptop şi aparat de fotografiat propriu

Programul detaliat va fi anunţat candidaților selecționați.
Vezi aici raportul UdV 2015:
Publicarea rezultatelor UdV 2017 se va face în „Caiet V. Repertoriu rural  Bucium”, cu menționarea   numelui autorilor.
Vezi ediţiile anterioare: http://rper.ro/publicatii.php

Contact RPER:

Vă rugăm să trimiteţi Fişa de înscriere ataştă acestui anunţ, completată digital, ca şi eventualele întrebări, la toate cele 3 adrese de mai jos:
RPER: rper.romania@yahoo.com
Dragoş Băbeanu: babeanueugen@yahoo.com
Ştefana Bianu: stefanabianu2002@yahoo.com

Termene:
 • 25 iunie 2017 : transmiterea Fişei de înscriere completată
 • 30 iunie 2017 : afişarea listei cursanţilor selecţionaţi 
 • 5 iulie 2017: plata primei tranşe a taxei şi afişarea  programului UdV detaliat


Casa Colda: sat Poieni, comuna Bucium, nr. 465, jud. Alba, România 
Proprietar: Eugen Colda
Proiect iniţiat de: Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-RoumanieRPER, în cadrul Universităţii de Vară (UdV) Bucium

Construită de un miner aurar din neamul Colda, în 1851, casa are trei încăperi din bârne de lemn, o cămară, târnaţ (pridvor) spre curte şi acoperiş cu învelitoare de şindrilă. În anul 2004, suflarea casei s-a stins, odată cu bătrânii familiei Colda. Aşa a găsit-o RPER în 2011, în timpul prospecţiunilor sale prin Ţara Moţilor. Între 2011 şi 2016, casa a fost reabilitată în cadrul şantierului-şcoală organizat de RPER în cadrul UdV Bucium şi de Muzeul ASTRA, fiind antrenate finanţări private. 2011: UdV Bucium, ediţia I; casa a fost inventariată şi relevată. RPER a încheiat un acord cu proprietarul pentru reabilitarea in situ a casei 2012-2013: după o etapă de conservare şi de diagnosticare, când este descoperită inscripţia de datare (1851), au avut loc acțiunile de reabilitare în tehnici tradiţionale. Toate elementele recuperabile au fost curăţate, tratate şi integrate în poziţia originară. 2013-2015: etapă de repaus, necesară pentru aşezarea şi integrarea elementelor noi în ansamblu, pentru a se putea aplica tencuiala de pământ 2015-2016: în bucătărie şi în baia amenajată în vechea cămară au fost montate instalaţii moderne. Camerele au primit mobilier tradiţional, salvat de la distrugere. 21 mai 2016: sobele au început din nou să duduie, fumul să se strecoare prin şindrilă, apa caldă şi rece să curgă la robinetele din bucătărie şi din baie iar "strujac"-ul din paturile "de tras" să foşneasca sub somnul nostru greu. La 165 de ani, întinerită, Casă Colda din Bucium Poieni şi-a regăsit suflarea şi ne poate spune poveşti cu duhul aurului. 

Salvarea caselor cu valoare de patrimoniu, părăsite şi ruinate din Bucium şi valorificarea lor culturală şi turistică este parte a scenariului propus de RPER ca motor de dezvoltare socială şi economică a satelor din România.