Universitatea de Vară Bucium

Salvgardarea patrimoniului rural prin educație, cu actualizarea meseriei tradiționale de producere a

șindrilei
27 iulie - 11 august 2019
Comunicat de presă

În perioada 27 iulie – 11 august 2019, se va desfășura a VIII-a ediţie a „Universităţii de Vară Bucium”- UdV
Bucium, organizată de Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie - RPER, în parteneriat cu
Ordinul Arhitecţilor din România - Filiala Alba. Proiectul cultural este cofinanțat din Timbrul Arhitecturii,
sesiunea 2019.
În continuarea ediţiilor I-VII, UdV Bucium 2019 oferă cursanţilor un program multidisciplinar de pregătire
în domeniul protejării patrimoniului rural, menit să salveze valorile tradiţionale încă existente dar extrem
de fragile şi să încurajeze demersurile ce ţin de identificarea, cercetarea, proiectatarea, reabilitarea,
reactivarea şi promovarea acestei moşteniri.
Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare a patrimoniului rural in situ ca
motor economic de dezvoltare teritorială, de declaraţia ICOMOS “Salvarea spiritului locului” de la Quebec,
de Convenţia Europeană a Peisajului de la Florenţa, precum şi de misiunea asociaţiei Fondation du
Patrimoine privind salvarea şi valorizarea patrimoniului rural neprotejat şi se poate constitui în model
adaptabil pentru orice localitate rurală din ţară.
Inițiativa RPER din edițiile anterioare ale UdV Bucium de a reactiva meseria tradițională de producere a
șindrilei specifică Țării Moților este continuată în ediția actuală, cu sprijinul Ordinul Arhitecţilor din
România prin cofinanțarea din Timbrul Arhitecturii, sesiunea 2019.
Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a judeţului Alba, la est de Roșia Montană şi se
compune din 30 de sate, adunate în văile apelor, răsfirate pe coline şi risipite pe versanţii munţilor Vulcoi,
Corabia şi Detunatele. Bucium este atestat documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc
locuirea unei populaţii ce practica mineritul aurifer încă din Antichitate.
Programul UdV Bucium 2019 va cuprinde:
Activităţi practice pe teren, activități specifice procesului de producere a șindrilei, relevee de arhitectură,
documentații și fotografii aferente proiectului de restaurare a unui monument istoric, proiectului de
reabilitare a unor case tradiționale, studiului de peisaj cultural, studiului turistic

Activităţi teoretice/didactice în sala de lucru, prelucrarea, finisarea informațiilor culese, în vederea
organizării expoziției de la închiderea oficială a UdV Bucium și a editării lor în „CAIET VI. Patrimoniu rural
Bucium”, colocvii şi dezbateri
Ateliere
• Atelier de confecționare a şindrilei, sub îndrumarea unui meșter local
• Proiect de arhitectură pentru o clădire-atelier de şindrilă
• Proiect de reabilitare a 2 case tradiționale, la solicitarea proprietarilor
• Proiect de restaurare pentru un monument istoric: Crucea episcopului Andrei Şaguna cu troița
• Atelier de proiectare mobilier modern cu valorificarea modelelor tradiționale
• Inventarierea caselor acoperite cu placi de azbest/eternit, în vederea propunerii unei strategii
de revenire la învelitorile tradiționale
• Studiu (prospecţie) de peisaj cultural pentru complexele arheologice din Boteş-Corabia şi Vulcoi
• Studiu turistic (identificarea resurselor de patrimoniu cultural şi natural care pot fi valorificate
turistic, crearea unor trasee şi a unei reţele de servicii oferite de localnici)
Activităţile didactice vor fi susţinute de specialişti şi cadre universitare, prin conferinţe, dezbateri şi
colocvii, pe toată perioada universităţii.
Echipă de coordonare și îndrumători
ing. Ştefana Bianu, Coordonator UdV Bucium, Preşedinte RPER-Fr, dr. Ioana Bogdan-Cătăniciu, Preşedinte
RPER-Ro, Cristina Bolog – lect. dr. geogr. Facultatea de Geografie – Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj–
Napoca, Codina Dușoiu – conf. dr. arh. Facultatea de Arhitectură de Interior – Universitatea de Arhitectură
și Urbanism “Ion Mincu” București (FAI-UAUIMB), Mihaela Hărmănescu – lect. dr. arh. Facultatea de

Urbanism (FU-UAUIMB), Mihaela Lazăr – asist. univ. dr. arh. Facultatea de Arhitectură de Interior-(FAI-
UAUIMB) – coordonator adjunct UdV Bucium, Gabriel Panasiu – lect. dr. arh. Facultatea de Arhitectură

(FA-UAUIMB), Iozefina Postăvaru – istoric de artă, cercetător științific la Institutul Național al
Patrimoniului, ec. Maria-Andreea Banu, arh. Dragoș-Eugen Băbeanu.
Loc de desfășurare:
Sediul UdV Bucium- Pensiunea Carmen (vis-a-vis de Primăria comunei Bucium)
Deschiderea oficială duminică, 28 iulie 2019, ora 16.00
Festivitatea de închidere sâmbătă, 10 august, 2019, ora 16.00

Organizarea şi realizarea celei de a VIII-a ediţii a UdV Bucium este posibilă datorită:
Co-finanțatorilor:
Ordinul Arhitecţilor din România, prin OAR Filiala Alba
Parteneriatelor şi susţinerii oferite de:
RPER – Franța
Solide
Groupe Renault
Primăria Comunei Bucium
Asociaţia „Baia Domnilor”
Asociaţia „Ovidiu Bîrlea”
Parteneriatelor ştiinţifice oferite de:
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu“ București
Facultatea de Arhitectură a Universității de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu“ București
Facultatea de Arhitectură de Interior a Universității de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu“ București
Facultatea de geografie a Universităţii “ Babeş-Bolyai“ Cluj Napoca
Universitatea Bucureşti, Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii
Institutul Naţional al Patrimoniului
Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu
Asociaţia “Cluj Guided Tours”

Contacte
rper.romania@yahoo.com
www.rper.ro
https://www.facebook.com/asociatia.rper

TOP