Universitatea de vara

Bucium 2022

Cofinantatori:

Parteneri logistici

În perioada 23 iulie – 7 august 2022, s-a desfășurat a X-a ediţie, aniversară, a „Universităţii de Vară Bucium”- UdV Bucium, organizată de Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie - RPER, în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala Alba. Proiectul cultural a fost cofinanțat din Timbrul Arhitecturii, sesiunea 2022, de Administrația Fondului Cultural Național și de Fundația Prințul de Wales.

Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare a patrimoniului rural in situ ca motor economic de dezvoltare teritorială, de declaraţia ICOMOS “Salvarea spiritului locului” de la Quebec, de Convenţia Europeană a Peisajului de la Florenţa, precum şi de misiunea asociaţiei Fondation du Patrimoine privind salvarea şi valorizarea patrimoniului rural neprotejat şi se poate constitui ca model adaptabil în orice comună din ţară.

Inițiativa RPER din edițiile anterioare ale UdV Bucium de a reactiva meseria tradițională de producere a șindrilei specifică Țării Moților este continuată în Ediția 2022, odată cu continuarea campaniei de reabilitare și reactivare a cuptoarelor tradiționale de pâine inițiată în ediția anterioară.

Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a judeţului Alba, la est de Roșia Montană şi se compune din 30 de sate, adunate în văile apelor, răsfirate pe coline şi risipite pe versanţii munţilor Vulcoi, Corabia şi Detunatele. Bucium este atestat documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc locuirea unei populaţii ce practica mineritul aurifer încă din Antichitate.

Atelier de confecționare a șindrilei

În cadrul ediției din 2021 a UDV Bucium, producerea șindrilei în cadrul Atelierului propus și finanțat de OAR a ocupat o pondere importantă între activitățile practice efectuate. În atelierul în aer liber amenajat de meșterul Petru Vișa- la casa personală din Hilești, cursanții au deprins toate operațiunile specifice acestui meșteșug cu tradiție îndelungată în zonă. Fiecare participant la Atelierul de șindrilă a parcurs întregul proces de producție, de la alegerea copacului cu fibră dreaptă până la spargerea butucilor cu maiul și toporul, apoi mezdreluirea și horjirea șindrilei, pentru a obține, în final, o piesă finisată.

Metoda de lucru a permis însușirea de către cursanți, concomitent cu cunoștințele teoretice despre arhitectură locală veche, a operațiunilor concrete de restaurare ale clădirilor tradiționale și ale resurselor locale posibile de valorificat și de pus în practică.

Atelier de restaurare cuptoare

Pentru a încuraja păstrarea unui mod de viață tradițional și conservarea patrimoniul cultural local, proiectul și-a propus să sporească conștientizarea localnicilor și administrației de valorea patrimonială materială și imaterială a unor obiecte tradiționale din comuna Bucium- pe de o parte cuptoarele specifice zonei, pe de altă parte costumele tradiționale- ca fiind elemente caracteristice ale patrimoniului local legate de meșteșugurile tradiționale locale.  

O primă etapă a proiectului a constat în identificarea și inventarierea, atât istorică cât și arhitecturală, a cuptoarelor din zonă, urmată de restaurarea a miniumum 3 cuptoare cu ajutorul a 15 de studenți-voluntari, 3 îndrumători specialitate și un meșter local.

Costumele tradiționale buciumănești

A fost organizat un atelier în care cursanții s-au familiarizat cu materialele și tehnicile de construcție locale, atelier finalizat cu punerea în practică a acestor metode și cu realizarea unei machete după modelul cuptoarelor inventariate.

Atelier coacere pâine si vărzari

După restaurarea și punerea în funcțiune a cuptoarelor tradiționale, a fost organizat un eveniment la care au participat cursanții, meșterii și comunitatea locală: atelierul de coacere pâine și vărzari.

Realizarea machetei cuptorului

A fost organizat un atelier în care cursanții s-au familiarizat cu materialele și tehnicile de construcție locale, atelier finalizat cu punerea în practică a acestor metode și cu realizarea unei machete după modelul cuptoarelor inventariate.

Realizarea învelitorii de șindrilă

A fost organizat un atelier în care cursanții s-au familiarizat cu materialele și tehnicile de construcție locale, atelier finalizat cu punerea în practică a acestor metode și cu realizarea unei machete după modelul cuptoarelor inventariate.

Conferinta Mirela Cartsnic

Prelegere drd arh.int. Roxana Mitarca

Prelegere lect. dr. arh. Gabriel Panasiu

"Materiale si tehnici traditionale pentru patrimoniu” asist. dr. arh. int. Mihaela Lazar

Vizita Roșia Montană

Roșia Montană – 26 Iulie, am vizitat Roşia Montană, de la Muzeul Minei până la Tăul Brazi. Am facut un popas mai lung în centrul comunei, în aşa numita “Piaţă”. La Muzeul Minei, în clădirea prin care minerii intrau cândva la lucru, erau expuse studiile întreprinse de ARA şi UAUIM, asupra patrimoniului cultural al Roşiei Montane

Vizita Detunata Goală

Detunata Goală – 25 Iulie, excursie la Detunata Goală; pe drum, ne-am oprit la Popasul Fefeleaga iar la intoarcere ne-am oprit din nou ca să mâncăm niște plăcinte grozave; și, ne-am mai oprit la un ghețar mic, foarte mic.

Cursanți

Tudor-Gheorghe CORA

UAUIM Bucureşti, Urbanism, Peisagistică anul IV

Stephanie Diana CRĂSNEAN

UTCN, Arhitectură, anul V

Brigitte Alexandra DOGARU

UTCN, Arhitectură, anul V

Tudor IRIMESCU

UAUIM Bucureşti, Arhitectură, anul VI

Roxana MARIN

UNIBUC, Şcoala doctoralã de Ştiinţe Politice, anul II

Delia MARINESCU

UNArte Bucureşti, Istoria şi Teoria Artei, anul II

Horaţiu NEAGOE

UTCN, Arhitectură şi Urbanism, anul V

Oana Nadina NEDEIANU

UAUIM Sibiu, Urbanism şi Administrarea teritoriului, anul II

Oana ŢUŢU

UAUIM Bucureşti, Arhitectură, anul VI

Oana UDREA

UAUIM Bucureşti, Master Peisaj & Teritoriu, anul II

Oana UDREA

UAUIM Bucureşti, Master Peisaj & Teritoriu, anul II

Echipă de coordonare și îndrumători

ing. Ştefana Bianu

preşedinte RPER-Fr

dr. Ioana Bogdan-Cătăniciu

preşedinte RPER-Ro

asist. univ. dr. arh. Mihaela Lazăr

UAUIM București, Facultatea de Arhitectură

Iozefina Postăvaru

Istoric de artă, Institutul Național al Patrimoniului

lector univ. dr. arh. Gabriel Panasiu

UAUIM București, Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului

conf. dr. arh. Codina Dușoiu

UAUIM București, Facultatea de Arhitectură de Interior

lect. dr. geogr. Cristina Bolog

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj–Napoca, Facultatea de Geografie

arh. Octavian Mănoiu

arh. Dragoș-Eugen Băbeanu

Mara BANU

Responabil financiar

Parteneri științifici
Parteneri media
TOP