În perioada 18 iulie – 2 august 2015, Asociația Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie, RPER, a organizat la Bucium, jud. Alba, a V-a ediție a „Universității de Vară de restaurare de monumente și situri”- UdV Bucium, sub înaltul patronaj al Academiei Române.

Continuare a ediţiilor 2011, 2012, 2013 și 2014, UdV Bucium 2015 este un stagiu anual de 2 săptămâni care asigură cursanților, în majoritate arhitecți (studenți, masteranzi și doctoranzi), dar și istorici, istorici de artă, sociologi, politologi și antropologi, un program multidisciplinar de pregătire în domeniul cercetării și protejării patrimoniului rural, în contextul decalajului uriaș dintre percepția și tratarea arhitecturii vernaculare în România și cea din țările vest-europene.

Iniţiat în 2011 pe fondul unei crize acute de preocupare privind moştenirea culturală, situaţie oglindită în lipsa unei legislaţii specifice şi a unor programe de stimulare fiscală și financiară pentru prezervarea patrimoniului rural, proiectul îşi propune sensibilizarea societăţii româneşti faţă de valorile tradiţionale încă existente dar extrem de fragile şi încurajarea demersurilor ce ţin de identificarea, inventarierea, reabilitarea in situ şi promovarea acestei moşteniri.

Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare a patrimoniului rural in situ ca motor economic de dezvoltare teritorială, de declaraţia ICOMOS, Salvarea spiritului locului, de la Quebec din 4 octombrie 2008, de Convenţia Europeană a Peisajului de la Florenţa, din 20 octombrie 2000, precum şi de misiunea asociației Fondation du Patrimoine privind salvarea şi valorizarea patrimoniului rural neprotejat și se poate constitui ca model adaptabil în orice comună din țară.

Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie

RPER a fost creată sub semnul urgenței: sub amenințarea iminentă de distrugere a unor valori inestimabile, urgența luării unor decizii responsabile, urgența acțiunii pentru salvarea patrimoniului românesc – parte a patrimoniului european. RPER militează pentru prioritatea absolută a patrimoniului cultural, material și imaterial, purtător de valori durabile, pentru dreptul comunităților umane de a-și păstra identitatea și existenta însăși fată de amenințările unei lumi în plină transformare. RPER – Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie, înființată la Paris în aprilie 2008, este o organizație non-profit de tip „legea 1901”. RPER a creat o filială în România, este membră a ICOMOS, Europa Nostra și a AJP – Association des Journalistes du Patrimoine, Franţa.

Atelier de confecționare a șindrilei

Şindrila, învelitoarea tradiţională a acoperişurilor din Bucium, a devenit astăzi o raritate, ca şi oamenii care mai ştiu să o confecţioneze. Meşterul Petru Vişa, din cătunul Hileşti este unul dintre aceştia. În atelierul său, cursanţii şi îndrumătorii UdV Bucium 2015 au deprins tehnicile de crăpare, tăiere, mezdreluire și gărdinărit specifice confecționării șindrilei în Țara Moților.

4500 de bucăţi de şindrilă au fost confecţionate în vara 2015, la solicitarea RPER, pentru a fi folosite la reabilitrea acoperişului casei Doicear, din cătunul Ferești, premiată în cadrul concursului RPER „Casa cea mai dichisită”, ediția 2013, ca şi la scara reconstituită a casei Colda, reabilitată de RPER, în perioada 2011-2015.

Semnalizarea monumentelor istorice

Dintre cele opt monumente istorice din comuna Bucium,  şase au fost clasate pe baza documentaţiilor elaborate de RPER, în anul 2014. Pentru toate am proiectat plachetele de semnalizare prevăzute prin lege, cu semnul caracteristic şi cu textul explicativ în 3 limbi.  DCPCN Alba ne-a susţinut în procesul de avizare iar primarul comunei ne-a consiliat şi

Reabilitarea Casei Colda

Un șantier activ pe perioada UdV 2015, început în ediția I (2011), în parteneriat cu Muzeul ASTRA din Sibiu, a fost cel de reabilitare a Casei Colda din Bucium Poieni, casă de miner aurar, datată în 1851. Mobilată tradiţional, utilată cu instalaţii moderne şi racordată la reţelele edilitare, Casa Colda demonstrează viabilitatea arhitecturii vechi de
Multe sate ale comunei Bucium sunt adunate în văile înguste, confluente, ale unor pâraie, care sunt şi principalele căi de acces – Valea Abruzelului, Valea Albă, Valea Buciumanilor, Valea Negrilesei şi Valea Şesii – de la care au împrumutat şi numele. Peisajul inconfundabil este dat de formele de relief antropogen, generate de practicarea, timp de
Cea mai veche dintre cele cinci biserici din comuna Bucium, datând, conform tradiţiei, din secolul al XVII-lea, biserica “Buna Vestire” din Bucium Sat a fost primul lăcaş de cult studiat în cadrul Universităţii de Vară Bucium.  Pictura din altar, descoperită în anul 2001 sub straturi mai noi de tencuieli şi zugrăveli, se datorează unui artist

Ștefana BIANU - Preşedinte RPER-Fr şi membru fondator RPER - 19 iulie

”Argumente și soluții pentru salvgardarea patrimoniului rural românesc”

Vizita Roșia Montană

Roșia Montană – 26 Iulie, am vizitat Roşia Montană, de la Muzeul Minei până la Tăul Brazi. Am facut un popas mai lung în centrul comunei, în aşa numita “Piaţă”. La Muzeul Minei, în clădirea prin care minerii intrau cândva la lucru, erau expuse studiile întreprinse de ARA şi UAUIM, asupra patrimoniului cultural al Roşiei Montane

Vizita Detunata Goală

Detunata Goală – 25 Iulie, excursie la Detunata Goală; pe drum, ne-am oprit la Popasul Fefeleaga iar la intoarcere ne-am oprit din nou ca să mâncăm niște plăcinte grozave; și, ne-am mai oprit la un ghețar mic, foarte mic.

COMITET DE ORGANIZARE

Director UdV: conf. dr. arh. Mihai OPREANU

Director secund UdV: conf. dr. arh. Codina DUŞOIU

Asistenţi director: arh. Veronica GANCEV

Indrumãtor peisagisticã: drd. arh. urb. Iulia SMĂRĂNDOIU

Coordonator ştiinţific: cercetător ştiinţific Iozefina POSTĂVARU

Coordonator stiinţific peisagistică: dr. arh. Mihaela HĂRMĂNESCU

Director logistic: arh. Mihai Dan COŞURBA

Responsabil comunicare cursanţi: arh. Dragoş BĂBEANU

Responabil financiar: Mara BANU

Coordonator proiect, Preşedinte RPER-Fr: Ştefana BIANU

Preşedinte RPER-Ro: dr. Ioana BOGDAN-CĂTANICIU

Acoperire media: Emilian SĂVESCU, Imago Factory

CURSANȚI

Tudor-Gheorghe CORA,

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu”, Bucureşti, Facultatea de Urbanism, Peisagistică, anul IV

Stephanie Diana CRĂSNEAN,

Universitatea Tehnică Cluj, Facultatea de Arhitectură, anul V

Brigitte Alexandra DOGARU,

Universitatea Tehnică Cluj, Facultatea de Arhitectură, anul V

Tudor IRIMESCU,

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu”, Bucureşti, Facultatea de Arhitectură, anul VI

Roxana MARIN,

Universitatea Bucureşti, Şcoala doctoralã de Ştiinţe Politice, anul II

Delia MARINESCU,

Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Istoria şi Teoria Artei, anul II

Horaţiu NEAGOE,

Universitatea Tehnică Cluj, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, anul V

Oana Nadina NEDEIANU,

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu” Sibiu, Facultatea de Urbanism şi Administrarea teritoriului, anul II

Oana ŢUŢU,

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură, anul VI

Oana UDREA,

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Urbanism, absolvent 2014, Master Peisaj & Teritoriu, anul II

TOP